Καταστατικό

Το πλήρες και ακριβές Καταστατικό του Συλλόγου Εργαζομένων Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας είναι διαθέσιμο εδώ