Έγγραφο Π.Ο.Σ.Ε. – Ι.Κ.Α. αναφορικά με αποζημίωση υπαλλήλων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης για γραμματειακή υποστήριξη ΚΕΠΑ.

                                   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ
                                                                  (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ)
                                                Στουρνάρη 30 Αθήνα τ.κ.104 33 – Τηλ.: 2105246822 -2105243714                 
                                                                 fax: 2105227466 e-mail : poseika@otenet.gr
                                                                          www.poseika.gr

Αρ. Πρωτ.: 200/2014                                                                                 Αθήνα 13 Ιουνίου 2014

                                                                                                                             Προς
                                                                                                                                     Τον Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ
                                                                                                                                       Κο Ροβέρτο Σπυρόπουλο

Κύριε Διοικητά
Στα πλαίσια της συνάντησής μας την 5/6/2014 ζητήσαμε την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου, όπου υπάρχουν εκκρεμότητες με πληρωμή γραμματέων ΚΕΠΑ ή απασχολούμενων υπαλλήλων όπως στο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης να αναλάβετε πρωτοβουλία για την άμεση τακτοποίηση των.
Εκτίμησή μας είναι ότι οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο ΚΕΠΑ με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση.
Αναμένουμε την οριστική λύση του θέματος και την λήξη όποιων οικονομικών εκκρεμοτήτων υπάρχουν.

 

Το έγγραφο σε pdf.