ΑΓΩΓΗ ΔΧ-ΔΠ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή για την διεκδίκηση Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα να προβούν στην κατάθεση
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ