ΑΔΕΔΥ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχή  από την αξιολόγηση και στον β΄ κύκλο (2018)
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ