ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 1/6/2017

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμένη αιμοδοσία στις 1 & 2  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017»
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ