ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 20-21/10/2016

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμένη αιμοδοσία στις 20 & 21 Οκτωβρίου 2016»
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ