ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμένη αιμοδοσία στις 7 & 8  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017»
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ