ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 ΘΕΜΑ: ¨Προγραμματισμένη αιμοδοσία  24 & 25 Απριλίου 2018 .¨
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ