ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΠΟΣΕ

Η ΠΟΣΕ- ΙΚΑ λαμβάνοντας υπόψιν τα αιτήματα, είτε υπό μορφής τηλεφωνημάτων, είτε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των συναδέλφων που εναγωνίως επιθυμούν να μετατεθούν με αμοιβαία μετάθεση, τοποθετεί στο site της Ομοσπονδίας νέα στήλη
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ