Ανάρτηση μαύρων πανό στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) 25ης Μαρτίου