Αναβολή απεργίας που ήταν προγραμματισμένη της 3η Δεκεμβρίου 2021