ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ