ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Τ

Η ΔΑΣ (συνδυασμός που στις αρχαιρεσίες συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ), αναδείχθηκε σε
Διαβάστε το συνημμένο αρχείο 2η δύναμη