ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Αγαπητοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι,

 

Οι εργαζόμενοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ, καταγγέλλουμε την προχειρότητα στην οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, για
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ