ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις παραιτήσεις των μελών του Συλλόγου μας κ. ΧΑΣΑΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΕΤΗ και ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ έγινε αντικατάστασή τους από τα κατά σειρά επιλαχόντα μέλη ΚΑΔΙΚΙΩΤΗ ΔΗΜΟ και ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΓΑΘΗ. Μετά την αντικατάσταση των παραπάνω μελών η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ