ΑΟΚ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΥΣ

ΑΓΩΓΗ ΑΟΚ Το 2007 χορηγήθηκε σε όλους της Δημοσίους Υπαλλήλους- εξαιρουμένων των υπαλλήλων του ΙΚΑ για 11 μήνες
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ