ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Σε απάντηση της από 29/11/16 επιστολή σας, σας ενημερώνουμε ότι την 07/12/2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ.
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ