ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συναδέλφισσες-φοι  Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζουμε να απέχουμε και να απεργούμε
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ