ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΑΣΘ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εγκύκλιο του ΟΑΣΘ που μας κοινοποιήθηκε στις 6-12-16 σχετικά με τον
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ