ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ συνήλθε -βάσει των οριζόμενων στο καταστατικό της- την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014, στα γραφεία της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, Στουρνάρη 30, και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με 20 παρόντα από τα 21 μέλη της, προχώρησε στις εργασίες του, βάσει της ημερησίας διάταξης. Αναφορικά με το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα το θέμα: «Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων», αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, Γιώργο Κυριακόπουλο
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ