ΑΠΟΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.
Η καθολική, σχεδόν, συμμετοχή των Δημοσίων Υπαλλήλων στην απεργία-αποχή από
την αξιολόγηση ανάγκασε την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ