ΑΦΙΣΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ

 

&

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ

 
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ