ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ