ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2016

Προκειμένου να προγραμματίσουμε την εκδήλωση για την βράβευση των παιδιών μας που πέτυχαν φέτος στα Α.Ε.Ι
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ