ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του ΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προγραμματίζει την Ενδιάμεση Γενική Συνέλευση των μελών του την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ