ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/5/2019 ΩΡΑ 11.30π.μ.

(Δόθηκε σχετική άδεια από Διοίκηση)
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ