ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συν/σες-φοι

 

       Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  αποφάσισε την πραγματοποίηση της Ενδιάμεσης Γενικής Συνέλευσης για την
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ