ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΑ

γνωμοδότηση
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ