ΔΑΚΕ ΥΠΗΡ/ΚΑ 2017

ακολουθεί συνημμένο κείμενο
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ