ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΘΕΜΑ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Γ΄ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΟΚ/ΤΟΣ ΕΦΚΑ

ΜΙΣΘΩΤΩΝ (τ. ΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)

ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ