ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΧΗΣ

Με αφορμή τη νέα εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τρίτης κατά σειρά, σύμφωνα με την οποία επιχειρείται να εκφοβίσει τους εργαζόμενους, για να προχωρήσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης δηλώνουμε ότι:
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ