ΔΙΑΧ/ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ                                        

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ