ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καλούμε  τους Δ/ντές των Υποκ/των να διευκολύνουν τους συναδέλφους προκειμένου να παραστούν
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ