ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Συναδέλφισσες -φοι,
Ως γνωστόν, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 21/8/2014 της ΑΔΕΔΥ κατά του Ν. 4250/14, προκηρύσσεται απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την «αξιολόγηση» στο Δημόσιο σε όλα τα επίπεδα αυτής.
Η κυβέρνηση, και πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, παρότι σύρθηκε σε μια τροπολογία, η οποία ουδόλως μας ικανοποιεί, και δεν εξασφαλίζει την εργασία μας, προσέφυγε στην δικαιοσύνη εκ νέου, προκειμένου και αυτή η απεργιακή κινητοποίηση να χαρακτηριστεί παράνομη και καταχρηστική.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ