ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:   161/2017                                                11 Ιανουαρίου 2017                                                                                                                                              

 
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώκ. Διοικητή,

Εξαιτίας του πολικού ψύχους που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή μας έχουν παρατηρηθεί σε πολλά  Υποκ/α της Υπηρεσίας μας  προβλήματα στην θέρμανση των κτιρίων, όπως παντελής έλλειψη θέρμανσης ή διακοπή νερού στις σωληνώσεις ή και διακοπή φυσικού αερίου.