ΕΑΣΠ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Υπερασπιζόμενοι τις «νίκες» μας (από το σταμάτημα της αξιολόγησης με πο-
σόστωση «αχρήστων» και επαναπρόσληψη 9Κ-διαθεσίμων μέχρι πειθαρχικό
δίκαιο και δυνατότητα επιλογής ωραρίου).
Συνεχίζουμε τους αγώνες μας
• Για Ανατροπή των Μνημονίων και των Πολιτικών της Λιτότητας
• Για Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση
• Για Υπεράσπιση Εργασιακών Δικαιωμάτων
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ