ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Κ.ΣΕΜΠΟ ΛΑΜΠΡΟ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ