ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων αξιοποιώντας πρόταση μελών του, στα πλαίσια και των σκοπών που ορίζει το καταστατικό του για «ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των εργαζομένων», ενέκρινε τη διοργάνωση διήμερης εκδρομής………
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ