ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ