ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΟΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

 

    Μετά από πρόταση των συναδέλφων, το Δ.Σ. αποφάσισε να  πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 30/9/2018 ημερήσια εκδρομή στο Λιτόχωρο Κατερίνης
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ