ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε αίμα.
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ