ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2017

ακολουθεί συνημμένο κείμενο
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ