ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΔΕΔΥ

Συνάδεφοι, συναδέλφισσες
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ