ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΑΣΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Καλούμε τις ΕΒ  να επιληφθούν  της  διαδικασίας συγκέντρωσης των Υπεύθυνων Δηλώσεων  για συμμετοχή στην απεργία-αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ από την αξιολόγηση
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ