ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Την 26/04/2018 πραγματοποιήθηκε η 25η τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω:
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ