ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την Δευτέρα 27/8/2018 και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ