ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 12/19

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 17/12/2019 συζητήθηκαν τα εξής:
Ενόψει της συνάντησης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τον Διοικητή την 19/12/2019, επικαιροποιήθηκαν οι αποφάσεις του προηγούμενου Δ.Σ. του Συλλόγου μας σχετικά με …….Πατήστε εδώ για να δείτε τη συνέχεια
Διαβάστε το συνημμένο αρχείο