ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 16/11/2016 και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα:

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. Μετά τις παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. Βερίγου
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ