ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/10/2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 11/10/2016 συζητήθηκαν τα εξής θέματα
ΑΓΩΓΗ ΑΟΚ Το 2007 χορηγήθηκε σε όλους της Δημοσίους Υπαλλήλους- εξαιρουμένων
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ