ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΣ 3/2017

.:                                                                                     ΜΑΡΤΙΟΣ  2017   

                                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 13/03/2017 και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα:

 

1. Τα Γ32/1/23-1-17 και  Γ32/9/6-3-17  έγγραφα της Διοίκησης του ΕΦΚΑ  που πραγματεύονται με  την επίσπευση και το διπλασιασμό της  απονομής  συνταξιοδοτικών αποφάσεων 
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ